วันจันทร์ ที่ 17 เดือน พฤษภาคม 2564
      เวลา 15.30น. พ.ต.อ.ประสิทธิ์ เผ่าชู ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกฎหมายและประชาสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พบปะพูดคุยให้กำลังใจงานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย สังกัดส่วนบริการกลาง ตรวจสอบการแต่งกายพนักงานรักษาความปลอดภัย และร่วมปล่อยแถวพนักงานรักษาความปลอดภัย ผลัด 16.00 – 24.00 เข้าประจำจุด

แจ้งเหตุ ฉุกเฉิน ขอความช่วยเหลือ

0-756-73392 ภายใน 73392,73333

ห้องวิทยุสื่อสาร 0-754-76595 ภายใน 76595,76596

Page Facebook : ศูนย์รับแจ้งเหตุ ฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!