วันอังคาร ที่ 5 เดือน ตุลาคม 2564
    งานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยและจราจร สังกัดส่วนบริการกลาง นำโดย ว่าที่ ร.อ.ศราวุธ อินปิน รักษาการแทนหัวหน้าส่วนบริการกลาง และพนักงานสายตรวจผลัด 3 ได้นำประตูยืดไปจัดตั้งบริเวณทางเข้าเขตหอพัก (สามแยกโคกเหล็ก)และได้ยกแผงกั้นแบบเก่าไปเก็บไว้

แจ้งเหตุ ฉุกเฉิน ขอความช่วยเหลือ

0-756-73392 ภายใน 73392,73333

ห้องวิทยุสื่อสาร 0-754-76595 ภายใน 76595,76596

Page Facebook : ศูนย์รับแจ้งเหตุ ฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!