วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2565
     เวลา 11.00น.-12.00น. งานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยร่วมกิจกรรมของศูนย์สมาทฟาร์ม และมีการบรรยายพิเศษโดย พ.ต.ท.ปิยวัฒน์ สุพรรณพงศ์ รองผกก.สส.สภ.ท่าศาลา เรื่องมาตราการเชิงรุกเพื่อปลุกจิตสำนึกรักองค์กรและห่างไกลยาเสพติด เพื่อให้คนงานในศูนย์สมาทฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความรู้ความเข้าใจและร่วมกันดูแลพื้นที่ของตนเองให้มีความปลอดภัยไม่มีการโจรกรรมต่อทรัพย์สินในพื้นที่มหาวิทยาลัย ให้เปรียบองค์กรที่ทำงานเหมือนบ้านตนเอง ร่วมกันพัฒนาให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป ทั้งนี้ในตอนท้าย ผอ.อุทัย แกล้วกล้า ได้ให้โอวาทและเน้นย้ำให้ทุกคนรักวลัยลักษณ์

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!