วันเสาร์ ที่ 29 ตุลาคม 2565
      เวลา 05.00น. งานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยและจราจร ดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร กิจกรรม WU HAPPY FUNRUN ครั้งที่2 เส้นทางอาคารไทยบุรี-หน้าเขตหอพัก-หน้าอุทยานพฤกษศาสตร์-หน้าอาคารนวัตกรรม-อาคารไทยบุรี ระยะทางประมาณ 5.2กิโลเมตร โดยมีนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ประมาณ 3,000คน

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!