วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2566
     งานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยและจราจร สังกัดส่วนบริการกลาง ได้ดำเนินการซ่อมแซมลูกยางชะลอความเร็วที่ชำรุดจากจุดตรวจวลัยคมมาซ่อมแซมที่จุดตรวจหลังวลัยนิวาสเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานมากยิ่งขึ้น

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!