ปฏิบัติภารกิจเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดพื้นที่เขตหอพัก

     งานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย สังกัดส่วนบริการกลางร่วมกับส่วนกิจการนักศึกษา ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.) และศูนย์ประสานงานเครือข่ายมวลชนเพื่อความมั่นคงนครศรีธรรมราชกำลังสำรองกองทัพภาคที่ 4 ปฏิบัติภารกิจเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด และปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ภายในพื้นที่เขตหอพักมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยตั้งจุดตรวจคัดกรองสารเสพติดและกวดขันวินัยจราจรบริเวณจุดตรวจกิจกรรม (ประตู1) การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความราบรื่น

ภาพและข้อมูลโดย : นายประสิทธิ์ พรหมมา (วลัย5127) สายตรวจ ผลัดที่2

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!