ดูแลความปลอดภัยในการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ อาคารไทยบุรี

วันศุกร์ ที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

     งานพี่ทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย สังกัดส่วนบริการกลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ สภ.ท่าศาลา ให้การดูแลรักษาเรื่องความปลอดภัยในการประชุมของคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่อาคารไทยบุรี

     ทางคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย ท่านอธิการ ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ และ รองอธิการ รศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี ให้การต้อนรับ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะ รวมทั้งบุคคลากร กรมป่าไม้ ในการประชุมดังกล่าว

    ได้ว่างกำลังรักษาความปลอดภัยตามแยกต่างๆ จากจุดตรวจวลัยคม จนถึงอาคารไทยบุรี อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและการรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารไทยบุรี และพื้นที่โดยรอบ ซึ่งเป็นด้วยความราบรื่น 

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!