เตรียมความพร้อมสถานที่ต้อนรับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11

วันอาทิตย์ ที่ 18 กันยายน 2565      

       ตรวจสอบเตรียมความพร้อมสถานที่เตรียมต้อนรับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ในวันที่ 19 กันยายน 2565 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และบริเวณรายรอบพื้นที่มหาวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 11 ปีนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพจัดงาน ระหว่างวันที่ 19 ถึง 24 กันยายน 2565

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!