งานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย

ผู้ช่วยอธิการบดีให้กำลังใจพนักงานรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

วันพฤหัสบดี ที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 พ.ต.อ.ประส …

ผู้ช่วยอธิการบดีให้กำลังใจพนักงานรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน Read More »

ตรวจสอบรถผ่านเข้าออกและอำนวยความสะดวกด้านจราจร

วันพุธ ที่25 เดือน ธันวาคม 2562 เวลา 21.35น. งานพิทักษ์ …

ตรวจสอบรถผ่านเข้าออกและอำนวยความสะดวกด้านจราจร Read More »

อำนวยความสะดวกพิธีมอบเสื้อวิชาชีพนักศึกษาสาธารณสุขรุ่นที่ 21

วันอาทิตย์ ที่ 22เดิอน ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่รักษาควา …

อำนวยความสะดวกพิธีมอบเสื้อวิชาชีพนักศึกษาสาธารณสุขรุ่นที่ 21 Read More »

ฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย รุ่นที่3 ผลัดที่1

วันอาทิตย์ ที่ 15 ธันวาคม 2562 งานพิทักษ์ทรัพย์สินและรั …

ฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย รุ่นที่3 ผลัดที่1 Read More »

อบรมชี้แจงบทบาท หน้าที่ ความเป็นมืออาชีพ ทางด้านการปฏิบัติงานพนักงานรักษาความปลอดภัย

วันอาทิตย์ ที่ 8 ธันวาคม 2562 งานพิทักษ์ทรัพย์สินและรัก …

อบรมชี้แจงบทบาท หน้าที่ ความเป็นมืออาชีพ ทางด้านการปฏิบัติงานพนักงานรักษาความปลอดภัย Read More »

ฝึกระเบียบแถวก่อนปฏิบัติหน้าที่

การฝึกทบทวนระเบียบแถว การทำความเคารพ ก่อนออกปฏิบัติหน้า …

ฝึกระเบียบแถวก่อนปฏิบัติหน้าที่ Read More »

error: Content is protected !!